realizacje
FORM-PLAST S.A. - BYDGOSZCZ
GRAFPOL S.A. - BYDGOSZCZ
INTERPRINT POLSKA SP. Z O.O. - OZORKÓW
KZN - BYDGOSZCZ

1.     OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWE


Forma prawna przedsiębiorstwa:
•    Prezes Zarządu – Szymon Kopka;
•    Spółka  z o.o. nr KRS 0000078733;
•    NIP: 554 – 023 – 21 – 42
•    rok założenia: 1989;


Charakter i zakres działalności:  
•    realizowanie kompleksowe obiektów w ramach generalnego wykonawstwa;
•    wykonawstwo robót budowlano-montażowych;
•    montaż maszyn i urządzeń technologicznych;
•    projektowanie obiektów przemysłowych, mieszkalnych  i  usługowych;
•    wykonawstwo nadzoru autorskiego i inwestycyjnego;
 

2.     ZDOLNOŚCI WYKONAWCZE

Personel:
•    personel techniczny                                       12 osób;        
•    personel administracyjno – księgowy         2 osoby;
•    pracownicy produkcyjni                                47 osoby;


Zaplecze oraz posiadany sprzęt i wyposażenie techniczne:
•    budynek administracyjno – socjalny o pow.            600 m2;

•    baza warsztatowo-magazynowa – pow. działki 10.000 m2;

•    hala produkcyjna z suwnicą – pow.                       1.000 m2;

•    budynek warsztatowo – magazynowy – pow.       1.800 m2;
•    ładowarki teleskopowe;
•    samochody dostawcze;
•    podesty ruchome spalinowe nożycowe, przegubowe oraz elektryczne do 20 m
     wysokości;
•    prasy, gilotyny, sprężarki;
•    automaty spawalnicze;
•    mechaniczne pomosty robocze, rusztowania;
•    średni i lekki sprzęt do produkcji warsztatowej konstrukcji stalowej i elementów
     lekkiej obudowy;


Współpraca z podwykonawcami
•    w ramach generalnego wykonawstwa firma realizuje kompletne obiekty
     przemysłowe współpracując ze sprawdzonymi firmami podwykonawczymi w
     zakresie branż:
•    instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne;
•    instalacje elektryczne i energetyczne zewnętrzne i wewnętrzne;
•    instalacje teletechniczne;
•    instalacje w zakresie chłodnictwa;
•    roboty drogowe;
 

3.     ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Prace projektowe:
•    w strukturze PBM „Stabud - Przemysłówka” jest własna pracowania projektowa
     wykonująca usługi związane z realizowanymi kontraktami lub inne kompleksowe                         opracowania projektowe zwłaszcza z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego;


Roboty budowlane:
•    budowlane;
•    zbrojarskie;
•    murarskie;

Konstrukcje stalowe:
•    wykonanie warsztatowe i montaż hal przemysłowych, magazynów, wiat;
•    wykonanie warsztatowe i montaż konstrukcji wg zamówień indywidualnych i systemowych;


Zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne:
•    wykonywanie dowolnych powłok antykorozyjnych obiektów nowych i
     istniejących;
•    wykonywanie dowolnych powłok antykorozyjnych różnych elementów
     konstrukcyjnych w istniejących obiektach;
•    wykonywanie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowej;


Lekka obudowa obiektów:
•    montaż lekkiej obudowy z ociepleniem ścian metodą suchą tj. wełna mineralna
     styropian itp. z okładziną z blachy trapezowej lub falistej;
•    montaż lekkiej obudowy dachów z ociepleniem ze styropianu, wełny mineralnej
     pod pokrycie z polimerowo-bitumicznych pap zgrzewalnych;
•    montaż lekkiej obudowy obiektów nieocieplonych z blachy trapezowej oraz
     obiektów ocieplonych z płyt warstwowych;
•    docieplanie istniejących obiektów metodami j.w.;


Montaż okien, drzwi, prześwietli:
•    montaż w obiektach nowych przeszklenia okien i świetlików w dowolnym
     rodzaju szkła lub przy zastosowaniu płyt komorowych poliwęglanowych;
•    wymiana w obiektach istniejących przeszklenia okien i świetlików na płyty
     komorowe poliwęglanowe;
•    wykonanie prześwietli  ścian w budynkach nowych lub istniejących z płyt
     komorowych poliwęglanowych;
•    wymiana i montaż okien z PCV lub aluminiowych;


Wykonywanie pokryć dachowych:
•    dla dachów nowych pokrycia z polimerowo-bitumicznych pap zgrzewalnych,
     blachy dachówkowo-podobnej, dachówek bitumicznych, blach trapezowych i falistych;
•    dla dachów istniejących - remont przeciekających dachów z zastosowaniem
     papy zgrzewalnej odpowiedniej do określonych warunków i nie wymagającej konserwacji,           o gwarancji 10-letniej;


Różne roboty uzupełniające:
•    montaż opierzeń z blach ocynkowanych, lakierowanych, aluminiowych,
     montaż instalacji przeciwdeszczowej tworzywowej lub z blach ocynkowanych i lakierowanych;
•    montaż instalacji odgromowej;
•    montaż wywietrzaków lub innych urządzeń występujących na dachach;

4.     POSIADANE UPRAWNIENIA

•    Świadectwo Kwalifikacyjne I Grupy Zakładów Małych  - Instytut Spawalnictwa w
     Gliwicach;
•    Licencja Wykonawcy systemu Flame Stal (farby ogniochronne);
•    Certyfikaty w zakresie montażu lekkich obudów;